KONKURRENCE

VIND EN UNIK OPLEVELSE MED PREMIER LEAGUE KAMP SAMT EN UFORGLEMMELIG TUR TIL
CLUB LA SANTA

Deltag i konkurrencen om den ultimative Premier League oplevelse med et brag af et lokalderby mellem Manchester United og Manchester City for to personer inkl. fly og overnatning.

Du vinder også et gavekort til Sportspadiset Club La Santa til en værdi af hele vanvittige 10.000 kr. Og oveni alt det, så sørger Christian Eriksen & Caroline Wozniacki selvfølgelig også for et par signerede støvler og en signeret tennisketcher!

HVORDAN DELTAGER JEG

Udfyld dine oplysninger i formularen, og så vil du automatisk være med i konkurrencen.

  1. Køb en STATE i perioden XX – XX 2024 og upload din kvittering.
  2. Udfyld dine informationer i formularen
  3. Du skal være minimum 18+ år for at deltage i konkurrencen.

PERIODE FOR DELTAGELSE

Udfyld formularen i perioden 01.08.2024 – 31.10.2024
Vinderen bliver annonceret 01.11.2024 på hjemmesiden og på vores Instagram-profil Statedrinks

DELTAG HER

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN
Du bedes læse disse vilkår og betingelser (“vilkår”) nøje. Ved at deltage i denne kampagnen (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.statedrinks.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.
1.    Kampagnen organiseres og afvikles af STATE Drinks med hovedkontor på adressen Raffinaderivej 10, bygning c, st. 2300, København S, Danmark (“STATE Drinks A/S”).
2.    Kampagnen er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos STATE Drinks eller disses tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen. 
3.    Kampagnen afvikles via hjemmesiden www.statedrinks.com (“hjemmesiden”) og promoveres via reklamemateriale i udvalgte butikker i Danmark.
4.    Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager (“du”, “dig/din”, “deltageren”) at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af STATE Drinks, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. STATE Drinks indgår ikke i yderligere dialog desangående.
5.    Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til tidspunkter og datoer i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal STATE Drinks beslutning være endelig.
Tilmelding
6.    Kampagnen starter kl. 00:00 den xx.xx.2024(“startdato”) og slutter kl. 23:59 den xx.xx.2024 (“slutdato”). 
7.    Deltagere kan deltage i kampagnen ved:
(a)    at handle i overensstemmelse med disse vilkår
(b)        at indtaste deres oplysninger som anført på hjemmesiden (dvs. fulde navn, e-mail, telefonnummer og fødselsdato). 

Præmier og krav

8.    Hver deltager, som på gyldig vis indsender sin tilmelding som anført ovenfor (hver en ”gyldig deltager”)vil komme med i en tilfældig præmielodtrækning, der vil blive afholdt i løbet af fem (5) dage efter slutdatoen (”lodtrækningen”).
9.    Den første gyldige tilmelding, som udvælges tilfældigt i lodtrækningen (”vinderen”) vil vinde (indsæt præmier her)
9.1. (indsæt præmie mere her)
9.2. (indsæt præmie her)
9.3. (indsæt præmie her)
9.4. (indsæt præmie her)
10.    Kun vinderen og en (1) person udvalgt af vinderen (”den valgte person”) må nyde godt af fordelene ved præmien. Den valgte person skal godkendes af STATE Drinks, være over atten (18) år gammel og være bosiddende i Danmark. Vinderen og den valgte person skal have gyldige pas, der ikke udløber før 30.06.2025 for at kunne indløse præmien.
11.    Før vedkommende bliver som udråbt vinderen og modtager præmien, kan en potentiel vinder blive anmodet om at dokumentere sin berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Vinderen vil blive bedt om at underskrive en ansvarsfraskrivelse udarbejdet af STATE Drinks efter dennes valg og som vedrører præmien, hvor man bliver bedt om at bekræfte, anerkende og acceptere denne ansvarsfraskrivelse. En kopi af den aktuelle ansvarsfraskrivelse kan fås ved henvendelse til www.statedrinks.com/kontakt-os. Hvis man undlader at give STATE Drinks disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af STATE Drinks, kan dette medføre, at vinderen mister retten til præmien, og STATE Drinks vælger en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter
12.    For at undgå tvivl skal alle omkostninger forbundet med præmien, herunder alt, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien ovenfor, alene afholdes af vinderen.
Meddelelse om og udlevering af præmien
13.    Vinderen får besked fra STATE Drinks pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest syv (7) dage efter lodtrækningen (“meddelelse”). Andre deltagere får ikke besked.
14.    Leveringsoplysninger om præmien fastsættes af STATE Drinks efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal leveres til vinderen senest fjorten (14) dage efter meddelelsen.  
15.    I tilfælde af, at STATE Drinks ikke kan komme i kontakt med en potentiel vinder i løbet af tre (3) dage efter meddelelsen, eller hvis en potentiel vinder ikke er i stand til at modtage præmien eller deltage i rejsen, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og STATE Drinks vil udtrække en anden gyldig deltager blandt de resterende gyldige deltagere hurtigst muligt derefter.
Generelle vilkår
16.    Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. STATE Drinks forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.
17.    Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. STATE Drinks forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som STATE Drinks mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.
18.    Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.
19.    Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i STATE Drinks database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.
20.    Hvis der opstår uoverensstemmelse om vinderens identitet, skal STATE Drinks beslutning være endelig.
21.    Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. STATE Drinks påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag.  
22.    Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at vinderen ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. Uanset foranstående, og såfremt STATE Drinks i tilfælde af uforudsete omstændigheder er ude af stand til at levere præmien pga. anden årsag, forbeholder STATE Drinks sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.   
23.    Vinderen skal acceptere i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af STATE Drinks, og vinderen accepterer, at STATE Drinks må bruge vedkommendes navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af vinderen i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen.
24.    Hvis STATE Drinks ikke overholder disse vilkår, er STATE Drinks ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af STATE Drinks overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men STATE Drinks er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af STATE Drinks overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og STATE Drinks på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over STATE Drinks ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver STATE Drinks og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 
25.    Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af præmien umulig grundet årsager, der ligger uden for STATE Drinks kontrol, og STATE Drinks kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler STATE Drinks noget ansvar som følge deraf.
26.    STATE Drinks forbeholder sig ret til:
(a)    at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for STATE Drinks rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller
(b)    at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af STATE Drinks, (i) hvis STATE Drinks med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en STATE Drinks-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis STATE Drinks med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde have blevet nægtet, uanset årsag).
27.    Medmindre andet er anført i disse vilkår, har STATE Drinks intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager. Vinderen vil være ansvarlig hver især for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien. 
28.    Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.
29.    Du accepterer, at oplysninger om dit navn offentliggøres, hvis du udråbes som vinder. Oplysninger om vinderens navn kan fås ved henvendelse til STATE Drinks på www.statedrinks.com/kontakt-os senest 60 dage efter slutdatoen.
30.    Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.
31.    Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kampagnen, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på www.statedrinks.com/kontakt-os

—————-